����
����

����� ����� ������ �� ����� ��� �����

����� ����� ���� �����

���� �����, ������ ����� ������ �� �� ������ ������� �� ���� 000,061 ������� ���� ���� ����� ��� �� ����� �- "����������" ��� ����� ����� ���� ���� ���� ����� 1491.
������ ������ �������� ������� �����: ��� ����� ��� ���� ���� ������� ������ �����, ������ ���� ������ �� ������� ������� �� ��������. ���� ���� ������ ������� �� ����� ������� ��� �� ���� ������ ���� ������.
������ ������� ����� ��'���. ��� ������ ������ ���� ������, ��� ���'��������� �� �� ��� ���� ��������� ����-����� ����. ����� ��'��������� (��� ������ ���� ����������) ����� �� �� ������ ����������� �� �����, �� ����� ������� ���� ���� �� ������� ����� ���� ���� ���� ������� �� ��� ����� ������ ������� ������ �� ��. ����, �� ��� ������ ������ ������� �����.

 ����  ���

���� ���� ������ 

���� ����� ��������� ������� ��'���������, ���� �����, ���� ����� �� ���� ��� ����� ����� ���� �� ���� ������ ���� ����, �� ��� ����� ����� �� ������ �������� ���� �����.
��� ��������� ���� ������ �����, ��� ���� ���� ��, ��� �� ���� ����, ������ ���� ������� �����.
��� ��� ������ ����� ���� ������ �����, ��� ���� ������ �� ���� ������ �� ����.
�� ����� ���� ����� �� ����� ����� ����� ��� ���������. ����� ������� ����� ������ ���� ���� ������ ������ ����� ������������. ����� ������ ���� ����, ������ �����, ����� �� ������ ������ "��� ����".
������ �������� ����� �� ����� ���� �� �������� ������, ����� ��� ���� ��� �� ������ ������. ����� ����� �� ����� ���� ������ ��� ���. ��� ��� ����� ������� ������� ������� ��� ����� �������. �� ����� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ������ ������, ������� ������ ������, ��� �� ���� ����� ������, ������, ����������� ��������� ������� ����� ����� ���� ����� �� ������ ��� ������ �� �������� ����� �� �� ����� ��� ������ ������ ����.

 ����  ���

���� ���� �� ���� ������ ���� ����

    ���� ����,  ������, ����� ������, ����� ����� �������,
    �� ����� �� ������� ������ ���� �����.

    ��������� ������ ����� ��:

         ��� ����� - ��': 5159636-40      ���: 3979636-40.
           ��
         ����� ��������:   info@bterezin.org.il
           ��
         ����, ������:
         ��� �����, ���� ���� �����, �"� ��� ���, �����: 53983

 ����  ���

�����
����� ������ ��
����� ��� �����
���� ���� ������   
���� ���� �� ���� ������ ���� ����