����
����

��� ����� ���� ������ ���� ���� - �����, ���� 5791, ������ ���� �� ����� ���� ����� �����. ���� - ������, ������� ����� ����� �� ������ ���� ��� ����� �"� ���� ��������.
������� ����� ������� ������ ���� ����� �� �� ���� ����� ���� ����, ���� ���� �� ������ ������� ���������� �� ������, ��� ������ ������ ��, ������ ������ ������ ���� ���� ������ ����. ����� ��� ������ ������� ������, ������ �������, ���� ���� ����� ��������, ����� ��� �� �� ������� ����� ������ ��������� ������� ��.
��� ����� ���� ������� ������� ������� ������ ����� ����, ����� ������ ������� ������� �����, ������ ����� �������, ������ ������ ���� ������ ����� ������.
����� ��� ����� ����� ������ ������ ����:  "����� ��� ��� ����"

���� ����� ������� 

             ���� ������:   ����� �' - �'    �����  00:8   ��   00:51
             — ����� ���� ���� ���� �� ����� �����.
             — ������� �� ������ �� ���� ����.

         �������, ����� �������� ���� �����:

         ������: 5159636-40
           ��
         ����: 3979636-40
           ��
         ����� ��������:  
info@bterezin.org.il
           ��
         ����, ������:
         ��� �����, ���� ���� �����, �"� ��� ���, �����: 53983

���� �������, ����� ���������, ���� �� �- 000,8 ������ ����,
������ ������� �- 008,4 ����, ��� ������ ������: 002,31 ���� ����.

������ �������� �������� ������ ������ �� ����� ����� ��� ��� �����.
������ ������ ������� �����.
�� ����� ������� ����������� ��������, ����� �� ���� �� ����� ����� ���� �� ���� �� ��� �����.
����� ����� ������ ������� �� ���� ����� ��� ���� ����� ������� ������ ������.
��� ���� �������� ������� ������� ������� ����� ����.

 ����  ���

�����, ������ ������ ������� ����� 

������ ����� �� ���� ������� �� ���� ������ ������� ����� ���� ��� �������� �� ����� ����� ������.
����� �������� ���� ���� ����� ������ ������, ����� ������, ������ ������� ����� ��������.
������ ���� ������ ���� ������ ������ ����� ������ ���������� ������� ������� ��� ������, ��� ������ ������ ����� ����� ������ ��� ���� ������.
����� ����� ������� ������ ���� ����� ���� ���� ������ �������� ������� ���� ������� ����� ������ ����� �����.

 ����  ���

 ����  ���

���� ����� �������
������ ������
������