������ �����

������ ����

���� �� ���

���� �� ���
����� ������ "����" ���� ���������� (�����) 4391-4491

������: ���� ��� ������ �"�
�����: ��� ��
������� - ����� ��� ����� ����� ������ �� ����� ������
�� ��� ����� ���� "���� �� ���", ������ �� ��� ��������� ��� �����.

             ���� ������:   ����� �' - �'    �����  00:8   ��   00:51
             — ����� ���� ���� ���� �� ����� �����.
             — ������� �� ������ �� ���� ����.

         �������, ����� �������� ���� �����:

         ������: 5159636-40
           ��
         ����: 3979636-40
           ��
         ����� ��������:  
info@bterezin.org.il
           ��
         ����, ������:
         ��� �����, ���� ���� �����, �"� ��� ���, �����: 53983

 ����  ���

�� �������

��� ���� ����� ������������ ������ ������, ������� ���� ���������� (�����) ����� ������� ����� ��������. ������ ������� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �������� ������� ����� ������ ��� �����.
���� ������� ����� ��� ����� ������ "����" (���). ��� ������ ���� ����� �����, ����� ���������� �������, �� ��� ������ ��� ���� �����, ���� ����� ������, "����" ����� ����. ���� ����� ��� ����� ���� ������ �������. "����" ��� ������ �� 92 �����, ��� 21 �� 41, ����� ��� A �"����" Q906.
��� ��� ������ (�� ���� ������� �����) ��� ����� ������ �� �����, ��� �������, ��� ���� ������ ��� �� ������ ��� �������� ��������. ����� ����� ��� �� ������� �� ����� �� ����� ������ ����� ������� ����������. ������ ������ �� ����, �������, ������ �������, �������� ������ ������� �� �����. �� ����� ���� ����� ������� ���� �����, ��� ����� ����� �������. �� ��� ������ ������ ������� �������.
����� �����, ����� ������� �� "����" ���� ����� ������ ��������, ���� ���� �� ������� ��������. �� 51 ��� �����.
����� ����� ��� ��� ���� �������. ����� ������ ������� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �����, ���� ���� ����� ����� ������� ������� ����� ����. ������ ��� ��� -"��� ���� ����" ��� ����: "���� ������� ������ ��� ��� ������ ����� ����� ������. ����� ������ ����� ��� �����... �� ��� ����� ����� �� ������. ��� ���� ����� ����� ���� �� �������. ��� ������ ����'��, �� ���� ���� ��� �� ���� ��� ������ ������... ������� �� ����� ���� ��� �� ����� ��� ����� ���� �� ���� ������: '����� �����' ". �� ������ ���� ��� �� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ������� � "���" �� ��� ���.
��� ��� �� ������� ����� ���� ������� ������ �� ����������� �� ����� ���� ������ - ��� ��� ������� �� ����� ����.
���� �� ����� ������� (����� ������) �� �������� �� ��� ����� ���, ���� ����� ������ ��� ������ ��������. (������ ���� ������ ������ ���� ������� ���� �� ��� ��� ���� ������ ������. ��� ����� ���� ������ ������� ������ ����� ��� ����� ��� ��� ���� �� ������ ����).
����� ������� ������ ���� ��������. ���� ������� ���� ��"����": ���� ����� ������ ������� ������� ���, ������ �� ��������, �������� �� ����, ���� ����, ���� �����������; ������ - ��� ������ ��������� �� ����� �����: �������� ������� �� �������� ��������� ����� ����� ��� ������ �� ����� ���� ���� ������.
����� "����� �����" ������ ������� �� ������, ������ �� �����, ���� ������ � "������" ������� ������. ������ ��� ���� ����, ������ �����, ����� �� ������ ����� �� ����. ���� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ������, ����� ��� ��� ����� ������ �������, ����� ���� ����� ��������� �� ������ ��� �� ����� ����, ����� ������ ������� ����� ����� ������� �� ��� ����.
����� ������ �� ������ ������ �� "����" ( ��' 22 ���� 22.9.4491) "������� ����� 11 ���", ����� ���� ����� ��� ��� ���� ��"����",����� ����� 5591. ������ ������� ������ �����: "���� ����".
���� �� ��. ����� ���� ��� �� ���� ����� ���������� ������� ��������. �� ����� "����" ���� �� ��������. �� ��� �������� ������ ������ ����� ������ ����� ����� �� ��� ������.
�������, ������� ������, ������ ������ �� 22 �������� ������ ������. ��� ����� ����� ������� ������, ������� ��� �� ������ ������ ����������, ����� ������ �����, ���� ������ ����� ����� �����.

 ����  ���


����� ���� �������

������ �������� �������

������ ��� ����� ��� ����, ������, ����� ��������� ������ ������, ����� �� ������ ����� ��� 41-21 ����� "����" (��� �����) Q906, ���� ������ ���� ������ ������� �� ����� ����� ��� "����" (���).
����� ������� ���� �� ��� ������ ���� ��� �������, ���� ����� ����� �����, ������� ������� ���������� ����� ����, ��� �� ������ �������� ���� �� ������� ����� �������� ����� �����.

��� ������ ������ �������� �� ����� ������ ����� "����", ����� ������� ������� ������� ����� ����, ������ ��� ����� �� ������ �� ������� ��� ���� �� ������� ���� ����� ������ ��� �����.


��� ������ ��� ������� ������� �� �������

��� ���� ������� ������ �������

����� ���� ��� �������


����� ���� �������

������ ����� �� ������ ���� �����, ���� ���� �����.

��' 5159636-40,   ���: 3979636-40,   ��. ����: 480852-350

���"� info@bterezin.org.il


��� ���� ������� ������ �������

1. ��� ���� ������ �' �' �' (������ ����)
      �. ����� �� ����� ��� �����. (����� ����� �������� ������ ���� )
      �. ������ ������� �������: ����, ����, ����� ����� ����,
          ���� ������ �� ����� ����� ��� ������ "����".
      �. ���� ����� �� ����� ��� �����.

2. ����� ��� ��� ���� - ����� ����� ������ ������ ����� ��� �����
    ��� ����� ����� ����� "����" �/�� ���� ��� ����� ����.
      �. ����� �� ���� ��� ����. ������ ��� �������, ����� �� �������
          ������ ������� ������, ����� ����� ����� ����� ��� �����.
      �. ����� ������ �� ��� ���� ���� �����. ����� ������� ���� �����
          ���� ��� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ���� �����.
      �. ����� ����� ��� ���� �����, ��� ����� �� ������ ���� ����.

                               ������ ����� ������ �� ��� ����.

                               ���� ������ ������� ������ ������

����� ���� ��� �������

����� ����� ������ ������ ����� ��� ����� ��� ����� �����
����� "����" �/ �� ���� ��� ����� ����.
      �. ����� �� ���� ��� ����. ������ ��� �������, ����� �� �������
          ������ ������� ������, ����� ����� ����� ����� ��� �����.
      �. ����� ����� �' �� ��� ���� ���� ����� (����� ��� ������ ������
          �� ������ ���� ����).
          ����� ������� ���� ����� ���� ��� ������ �����
          ����� ���� ����� ������ ���� �����.

                               ������ ����� ������ �� ��� ����.

 ����  ���

���� �����
�� �������
������ �������� �������